Telefon: +420 723 190 019 | Email: omsbreclav@email.cz | Adresa: Šilingrova 9, 690 02 Břeclav | ČÚ: 203490417/0600 | IČ: 67777074

Kurzy

Kurz adeptů myslivosti 2022

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., OMS v Břeclavi zahajuje dne 7. ledna 2022 kurz adeptů myslivosti.

Kurz probíhá formou přednášek a výukových střeleb, je zakončen ústní zkouškou. Zájemci o kurz si mohou vyzvednout přihlášku na ČMMJ, z.s., OMS Břeclav, Šilingrova č. 9. nebo si ji mohou stáhnout na této stránce.

Termín podání přihlášek je do 15. prosince 2021.

Bližší informace podá ČMMJ, z.s., OMS v Břeclavi, ulice Šilingrova č. 9., příp. na tel. č. 723 190 019, 777 633 067.

Dokumenty ke stažení: