Telefon: +420 723 190 019 | Email: omsbreclav@email.cz | Adresa: Šilingrova 9, 690 02 Břeclav | ČÚ: 203490417/0600 | IČ: 67777074 | Datová schránka: 

Kurzy

Kurz adeptů myslivosti 2023

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., OMS v Břeclavi zahajuje dne 6. ledna 2023 kurz adeptů myslivosti.

Kurz probíhá formou přednášek a výukových střeleb, je zakončen ústní zkouškou. Zájemci o kurz si mohou vyzvednout přihlášku na ČMMJ, z.s., OMS Břeclav, Šilingrova č. 9. nebo si ji mohou stáhnout na této stránce.

Termín podání přihlášek je do 15. prosince 2022.

Bližší informace podá ČMMJ, z.s., OMS v Břeclavi, ulice Šilingrova č. 9., příp. na tel. č. 723 190 019, 777 633 067

Dokumenty ke stažení:

Kurz ke zkoušce pro myslivecké hospodáře

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Břeclav zahajuje dne 18.února 2023 přípravné školení ke zkoušce pro myslivecké hospodáře.

Kurz probíhá formou přednášek a je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Zájemci o kurz si mohou vyzvednout přihlášku na ČMMJ, z.s., OMS Břeclav, Šilingrova č. 9. nebo si ji mohou stáhnout na této stránce.

Termín podání přihlášek je do 30. ledna 2023.

Bližší informace podá ČMMJ, z.s., OMS v Břeclavi, ulice Šilingrova č. 9. příp. na tel. č. 723 190 019.

Dokumenty ke stažení: